Trine Neumann Hansen

Trine Neumann Hansen

Speciallæge

Speciallæge i almen medicin fra 2023
Læge fra Odense Universitet (SDU) i 2015

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen:
Ja

Michael Lissner

Michael Lissner

Speciallæge
Søfartslæge

Speciallæge i Almen Medicin
Læge fra Odense Universitet (SDU) i 1996
Arbejdet som almen praktiserende læge i Norge i 16 år
Speciallæge i almen medicin i Danmark og Norge
Kompagniskab siden 1/1 2019
Søfartslæge

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen:
Ja

Nanna Brandt Reinhard

Nanna Brandt Reinhard

Speciallæge

Speciallæge i almen medicin fra 2023
Læge fra Odense Universitet (SDU) i 2015

Fastansat speciallæge

Cecilie Christiansen

Cecilie Christiansen

Uddannelseslæge

Færdiguddannet læge
Under uddannelse til speciallæge i almen medicin
Indtil 31.08.24